Skip to Content

Käyttöehdot

JOHDANTO

Tätä sivustoa ylläpitää Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany. Tämän sivuston sisältämät tiedot Henkel AG & Co. KGaA:sta (jäljempänä ”Henkel”), Henkelin osakkuusyhtiöistä ja kolmansista osapuolista on koottu huolella. Emme kuitenkaan pysty takaamaan tietojen täydellisyyttä ja oikeellisuutta. Henkel ei vastaa tämän sivuston sisällön mahdollisista virheistä. Tällä sivustolla esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat on esitetty parhaan tietämyksemme ja uskomuksemme mukaan. Henkelin todellisuudessa saavuttamat tulokset voivat kuitenkin poiketa suuresti näistä tulevaisuutta koskevista lausumista, koska ne riippuvat luonteeltaan kilpailukykyyn ja makrotalouteen liittyvien tekijöiden joukosta, joka on joissakin tapauksissa Henkelin hallinnan ulkopuolella. Rajoittamatta laillisia velvoitteita tulevaisuutta koskevien lausumien muuttamiseksi Henkel ei aio jatkuvasti päivittää kaikkia tällä sivustolla esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Siirtymällä tälle sivustolle hyväksyt rajoituksetta ja varauksetta seuraavat verkkosivuston yleiset käyttöehdot. Voit lukea tai tulostaa ne PDF-tiedostosta.

TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA JA SEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU TAI HYVÄKSYTTY KÄYTETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTAIN KANSALAISTEN TAI ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN. KYSEISIÄ HENKILÖITÄ PYYDETÄÄN YSTÄVÄLLISESTI OTTAMAAN YHTEYS PAIKALLISEEN HENKEL-VERKKOSIVUSTOONSA TAI HENKELIN YHDYSVALTALAISTEN OSAKKUUSYHTIÖIDEN VERKKOSIVUSTOIHIN.

Verkkosivuston yleiset käyttöehdot

1. Tekijänoikeus

Verkkosivustomme sivut ovat tekijänoikeuden suojaamia. Tekijänoikeussuoja koskee erityisesti kopiointia, muokkaamista, tallennusta ja käsittelyä muussa mediassa sähköinen tallennus tai käsittely mukaan lukien. Sisällön käyttö osittain tai kokonaan vaatii Henkel AG & Co KGaA:n (jäljempänä ”Henkel”) etukäteen myöntämän kirjallisen luvan. Tekijänoikeus suojaa sekä verkkosivuston sisältöä että sen rakennetta. Tietojen kopiointiin ja erityisesti tekstien, niiden osien tai kuvamateriaalin käyttöön (Henkelin lehdistökuvia lukuun ottamatta) vaaditaan Henkelin etukäteen myöntämä kirjallinen lupa. Saksan tekijänoikeuslain §72 suojaa kuvituksia. Levitys- ja kopiointioikeudet ovat Henkelillä. Oikeudet pysyvät voimassa kokonaisuudessaan myös silloin, kun kuvia lisätään automaattisesti tai käsin arkistoon.

Henkelin lehdistökuvia saa käyttää ainoastaan toimituksellisessa tarkoituksessa. Toimituksellisessa tarkoituksessa kopioiduissa ja/tai sähköisesti muunnelluissa Henkelin lehdistökuvissa tulee olla tekijänoikeushuomautus ”© [vuosi] Henkel AG & Co. KGaA. Kaikki oikeudet pidätetään". Jälkipainos on veloituksetonta, mutta vaadimme kopion arkistoihimme.

© 2012 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Kaikki oikeudet pidätetään.

2. Tavaramerkit

Henkelin soikea logo, Henkelin soikea logo ”A Brand like a Friend” ja kaikki tuotenimet ja/tai tuotemerkit näillä sivuilla ovat Henkel AG & Co. KGaA:n, sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden, lisenssinhaltijoiden tai yhteisyrityskumppaneiden rekisteröityjä tuotemerkkejä. Kyseisten tuotemerkkien luvaton käyttö tai väärinkäyttö on kiellettyä ja rikkoo tavaramerkkilakia, tekijänoikeuslakia, muita immateriaalioikeuksia tai vilpilliseen kilpailuun liittyvää lakia.

3. Kolmannen osapuolen verkkosivustoja koskeva vastuuvapauslauseke

a. Tämän verkkosivuston sivut sisältävät linkkejä (eli hyperlinkkejä) kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, joiden sisältö on Henkelille tuntematonta. Henkelin tarkoitus on ainoastaan helpottaa pääsyä kyseisille verkkosivustoille, eikä Henkel ota mitään vastuuta niiden sisällöstä. Linkkimme kolmannen osapuolen verkkosivustoille on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan navigointia. Linkitetyillä sivuilla esitetyt lausunnot eivät ole omiamme. Sanoudumme irti verkkosivustomme sivuille linkitettyjen kaikkien kolmannen osapuolen sivujen sisällöstä. Emme vastaa kyseisillä sivuilla mahdollisesti esiintyvistä lainmääräysten rikkomuksista tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

b. Verkkosivustojen, joihin Henkelin sivustolla annetaan linkkejä, omistajat vastaavat yksin kyseisten sivujen sisällöstä sekä niillä tarjottujen tuotteiden myynnistä ja tilausten käsittelystä.

c. Henkel ei vastaa tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaali- tai henkilöoikeuksien loukkauksista, joita esiintyy hyperlinkin kautta aukeavalla sivulla.

d. Tilauksen tai muun transaktioon liittyvän laillisen ilmoituksen yhteydessä sopimus syntyy ainoastaan käyttäjän ja kyseisen verkkosivuston omistajan tai tarjoavan osapuolen tai sivustolla esitellyn henkilön välillä, ei kuitenkaan missään olosuhteissa Henkelin ja käyttäjän välillä. Huomioi linkitetyn verkkosivuston toimittajan yleiset ehdot.

4. Yleinen vastuuvapauslauseke

Henkelin vastuu vahingoista, jotka syntyvät tämän verkkosivuston käytöstä – riippumatta oikeudellisesta syystä oikeuden loukkaus mukaan lukien – rajoittuu vahinkoihin, jotka johtuvat tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Mikäli Henkel joutuu vastuuseen merkittävästä sopimusrikkomuksesta, vahingonkorvausvaatimusten kokonaismäärä rajoittuu ennakoitaviin vahinkoihin. Tämä ei vaikuta Henkelin sovellettavan tuotevastuulain alaiseen vastuuseen tai annettuihin takuisiin. Edellä mainittuja vastuurajoituksia ei myöskään sovelleta tapauksissa, joissa on kyse henkivahingosta, henkilövahingosta tai henkilön terveydelle aiheutuneesta haitasta. Henkel pyrkii pitämään virukset poissa verkkosivustoiltaan. Emme kuitenkaan pysty takaamaan, että sivustoilla ei ole viruksia. Sen vuoksi suosittelemme huolehtimaan riittävästä virussuojauksesta (esim. tekemällä virusskannauksen) ennen asiakirjojen ja tietojen lataamista. Henkel ei takaa Henkelin verkkosivustoilla tarjottujen palveluiden virheettömyyttä eikä saatavuutta.

5. Ennusteet ja tahdonilmaisut

Tällä verkkosivustolla esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat on tehty parhaan tietämyksemme ja uskomuksemme mukaan. Henkelin todellisuudessa saavuttamat tulokset voivat kuitenkin poiketa suuresti näistä tulevaisuutta koskevista lausumista, koska ne riippuvat luonteeltaan kilpailukykyyn ja makrotalouteen liittyvien tekijöiden joukosta, joka on joissakin tapauksissa Henkelin hallinnan ulkopuolella. Rajoittamatta laillisia velvoitteita tulevaisuutta koskevien lausumien muuttamiseksi Henkel ei aio jatkuvasti päivittää kaikkia tällä sivustolla esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia.

6. Henkelin tuotteet

Tällä verkkosivustolla esitetyt tuotteet ovat esimerkkejä tuotteista, joita on saatavana Henkelin yhtiöistä ympäri maailman. Henkel ei takaa, että esitetty tuote on saatavana myös omassa maassasi. Luettelon maassasi saatavissa olevista Henkelin tuotteista näet Henkelin oman maasi verkkosivustolla. Pääset sinne suoraan verkkosivuston kohdasta Henkel Worldwide.

Muuta

Nämä yleiset käyttöehdot on laadittu Saksan lakien mukaisesti huomioimatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista. Kyseisen yleissopimuksen soveltaminen näihin yleisiin käyttöehtoihin on nimenomaisesti jätetty ulkopuolelle. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikkien tähän verkkosivustoon liittyvien kiistojen oikeuspaikka on tuomioistuin Düsseldorfissa. Mikäli jokin näiden yleisten käyttöehtojen sopimusehto tulee pätemättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.