Tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Henkel AG & Co. KGaA, jäljempänä Henkel, kunnioittaa jokaisen sivustolla vierailevan henkilön yksityisyyttä. Seuraavassa kerromme, millaista tietoa Henkel kerää ja kuinka sitä käytetään. Saat myös tietää, kuinka voit tarkistaa kyseisten tietojen oikeellisuuden ja pyytää Henkeliä poistamaan tiedot. Tietoa kerätään, käsitellään ja käytetään sen maan tietosuojasäännösten mukaisesti, missä kyseinen tiedonkäsittelyosasto sijaitsee. Ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Tämä tietosuojakäytäntö ei koske verkkosivustoja, joihin pääsee Henkelin sivustoilla olevien linkkien kautta.

2. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja käsittely

Keräämme henkilötietoja käsiteltäväksi ja käytettäväksi ainoastaan, jos syötät tiedot vapaaehtoisesti tai annat siihen nimenomaisesti luvan. Niin tekemällä hyväksyt seuraavat käyttöehdot.

Vieraillessasi verkkosivustollamme tietyt tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimillemme järjestelmän hallintaan liittyvissä tai tilastollisissa tai varmistustarkoituksessa. Näitä tietoja ovat internet-palveluntarjoajasi nimi, joissakin tapauksissa IP-osoitteesi, selainohjelmasi versio, verkkosivustollemme pääsyyn käytetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä, verkkosivusto, jolta tulet verkkosivustollemme, verkkosivustot, joilla käyt ollessasi sivustollamme sekä mahdolliset hakusanat, joita olet käyttänyt löytääksesi verkkosivustomme. Olosuhteista riippuen kyseiset tiedot voivat mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tietyistä verkkosivustoilla kävijöistä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan käytetä henkilötietoja. Niitä käytetään ainoastaan sen jälkeen, kun ne on muutettu nimettömiksi. Mikäli Henkel siirtää tietoa ulkoiselle palveluntarjoajalle, teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä varmistetaan, että siirto tapahtuu lakisääteisten tietosuojamääräysten mukaisesti.

Mikäli toimitat meille vapaaehtoisesti henkilötietoja, käytämme, käsittelemme ja siirrämme kyseisiä tietoja ainoastaan lain sallimissa tai suostumuksessasi määrittelemissäsi rajoissa. Siirrämme tietojasi ainoastaan virkakäskyn tai tuomioistuimen määräyksen niin velvoittaessa.

Tähän tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset julkaistaan tällä sivulla. Voit siis milloin tahansa tarkistaa, mitä tietoja tallennamme ja miten niitä keräämme ja käytämme.

DoubleClick käyttää yrityksen Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 tarjoamaa palvelua esittääkseen sinulle sopivia mainoksia. Tähän tarkoitukseen käytetään evästeitä, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Myös IP-osoitettasi käytetään evästeiden luomiseen. DoubleClick-evästeet hyödyntävät selaimellesi annettua pseudonyymistä tunnistenumeroa näytöllä esitettävien ja houkuttelevien mainosten tarkistamiseen. Tämä antaa Googlelle ja sen kumppanisivustoille mahdollisuuden esittää mainoksia Henkelin sivuille tai muille sivustoille kohdistuneiden vierailujen perusteella. Google lähettää ja tallentaa DoubleClick-evästeistä kerätyt tiedot palvelimelle. 

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille vain lakisääteisten määräysten tai tietojen käsittelystä tehdyn sopimuksen puitteissa. Vierailemalla Henkelin sivustolla hyväksyt yllä mainittujen tietojen käytön ja edellä kuvatun Googlen suorittaman prosessoinnin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista. Jos hyväksyt evästeiden käytön yleisesti, mutta haluat estää DoubleClick-evästeet, napsauta linkkiä (www.google.com/settings/ads/onweb) ja lataa ja asenna selainlaajennus Googlen tarjoaman DoubleClick-palvelun poistamiseksi käytöstä. 

3. Turvallisuus

Henkel tallentaa tietosi turvallisesti ja ryhtyy sen vuoksi varotoimenpiteisiin suojatakseen tietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muutoksilta. Henkelin sopimuskumppaneilla, jotka voivat käyttää tietojasi tarjotakseen sinulle palveluita Henkelin puolesta, on sopimusvelvoite kyseisten tietojen pitämisestä luottamuksellisina, eivätkä ne saa käyttää kyseisiä tietoja muuhun tarkoitukseen. Joissakin tapauksissa tiedustelujen siirtäminen Henkelin osakkuusyhtiöille on välttämätöntä. Myös näissä tapauksissa tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

4. Lasten henkilötiedot

Henkel ei halua kerätä alle 14-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Henkel kiinnittää nimenomaisesti lasten huomion sopivassa kohdassa siihen, etteivät he saa lähettää henkilötietoja Henkelille. Mikäli vanhemmat tai muut huoltajat huomaavat, että heidän huollettavanaan oleva lapsi on luovuttanut henkilötietoja Henkelille, pyydämme heitä ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen (katso kohta 6 jäljempänä), mikäli kyseiset tiedot halutaan poistettavan. Järjestämme kyseisten tietojen poiston viivytyksettä.

5. Evästeet

Käytämme evästeitä, joilla helpotetaan verkkosivustomme käyttöä. Evästeet ovat pieniä tietoyksiköitä, jotka selain tallentaa väliaikaisesti tietokoneen kiintolevylle ja joita tarvitaan sivustomme käytössä. Evästeiden sisältämä tieto palvelee esimerkiksi istunnon kontrollointia erityisesti parantamalla selaamista sekä mahdollistaa verkkosivuston käyttäjäystävällisyyden. Käyttämämme evästeet eivät tallenna henkilötietoja. Suurin osa internetselaimista hyväksyy evästeet automaattisesti. Voit estää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit milloin tahansa poistaa tietokoneellesi tallennetut evästeet poistamalla väliaikaiset internet-tiedostot (selaimen palkista Työkalut – Internet-asetukset).

6. Toiveet ja tiedustelut / Tietosuojayhteyshenkilö


Henkel poistaa tallennetut tiedot lakisääteisen tai sopimuksen mukaisen arkistointijakson päättyessä tai mikäli Henkel ei enää vaadi arkistointijaksoa. Voit luonnollisesti milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käytöstä tai käsittelystä tulevaisuudessa. Jos haluat kieltää tietojesi käsittelemisen tai sinulla on henkilötietoihisi liittyviä kysymyksiä tai toiveita, lähetä sähköpostiviesti tai kirje tietosuojavastaavallemme: Mr. Andreas von Bernstorff, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (sähköpostiosoite: Datenschutz@henkel.com). Käytä näitä yhteydenottotapoja myös, jos haluat tietää, olemmeko keränneet sinusta henkilötietoja ja mitä kyseiset tiedot ovat. Pyrimme täyttämään toiveesi välittömästi.

7. Julkinen käsittelyrekisteri

Liittovaltiollinen tietosuojalaki Federal Data Protection Act (BDSG) määrää pykälässä § 4 g, että tietosuojayhteyshenkilön on tehtävä seuraavat tiedot kaikille saataville sopivalla tavalla pykälän § 4 e mukaisesti:

 

(1) Vastuullisen tahon nimi: 

Henkel AG & Co. KGaA

(2) Henkilökohtaisesti vastuullinen yhteistyökumppani / Hallitus

Henkel Management AG

 

Carsten Knobel (Puheenjohtaja) 

 

Marco Swoboda

 

Sylvie Nicol

 

Wolfgang König

 

Mark Dorn

 

 

Corporate Vice President, tietojenkäsittely

Dr. Peter Wroblowski 

(3) Vastuullisen tahon osoite:

Postfach 
D-40191 Düsseldorf


(4) Tietojenkeruun tarkoitus, tietojen käsittely tai käyttö:

  • Yhtiön tarkoituksena on erilaisten kemiallisten tuotteiden tuotanto ja jakelu, koskien erityisesti pesu- ja puhdistusaineita, kosmeettisia hoitotuotteita, kemiallisia raaka-aineita, tarratuotteita ja teollisia kemikaaleja;
  • henkilökohtaisia hoitotuotteita ja kosmetiikkaa, farmaseuttisia tuotteita;
  • ruoka-aineita, pakkausmateriaaleja
  • teknisiä laitteistoja ja asennuksia
  • maaomaisuuden osto ja hallinta, mukaan lukien maatalouteen ja metsäteollisuuteen tarkoitettu maa.

Yhtiö voi ostaa kaikenlaisia kotimaisia tai ulkomaisia yhtiöitä tai olla mukana niiden toiminnassa sekä käydä liiketoimintaa, joka edistää yhtiön tarkoituksia.

(5) Kuvaus ihmisryhmistä, joita tämä koskee, sekä kyseessä olevista tiedoista tai tietokategorioista:
Tietoja, jotka liittyvät asiakkaisiin, työntekijöihin, eläkeläisiin, osakkuusyhtiöiden työntekijöihin, ulkopuolisten yhtiöiden (alihankkijoiden) työntekijöihin, vuokratyöntekijöihin, työnhakijoihin, ulkopuolisiin kehittäjiin tai perillisiin, sekä vastaavasti alihankkijoihin ja palveluntarjoajiin, ulkopuolisiin asiakkaisiin, kuluttajiin, kuluttajatestien vapaaehtoisiin osallistujiin, yhtiön verkkosivustolla vierailijoihin, sijoittajiin, talousanalyytikoihin ja osakkeenomistajiin - sikäli kuin on tarpeellista kohdassa 7 eriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. (4).

(6) Vastaanottajat tai vastaanottajakategoriat, joille tietoja voidaan antaa:
Viranomaiset, terveysvakuutusrahastot ja työnantajajärjestöt voimassa olevien lakisäädösten niin vaatiessa, ulkopuoliset alihankkijat §11 BDSG:n mukaisesti, ulkopuoliset palveluntarjoajat, Henkelin eläkeläisyhdistys, osakkuusyhtiöt ja sisäiset osastot kohdassa 7 eriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. (4).

(7) Säännölliset tietojenpoistojaksot:
Lainsäätäjät ovat määränneet laajalti erilaisia tiedonsäilytysvelvollisuuksia ja -jaksoja. Tietoja poistetaan rutiininomaisesti näiden jaksojen päättyessä. Tiedot, joita kyseiset ehdot eivät koske, poistetaan, jos kohdassa 7 eritellyt tarkoitukset (4) eivät enää ole voimassa.

(8) Suunniteltu tiedonsiirto kolmansiin maihin:
Henkilöstötiedot ovat saatavilla valituille kolmansien maiden johtohenkilöille osana maailmanlaajuista HR-tietojärjestelmää. Vastaavista, EU-standardien mukaisista tietosuojasopimuksista sovitaan kyseisten yhtiöiden kanssa.

8. Facebookin sosiaalisen median lisäosat

Verkkosivuillamme saattaa olla lisäosia sosiaaliselta facebook.com-verkostolta, jonka toimipaikka on Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Tällaisia lisäosia voivat olla erityisesti Facebookin "Like"- tai "Tykkää"-painikkeet. Jos käytät verkkosivujamme, joilla on tällainen lisäosa, verkkoselaimesi luo suoran yhteyden Facebookin palvelimiin ja lisäosa näkyy ruudulla selaimesi kautta. Lisäosa ilmoittaa Facebookin palvelimelle millä sivuistamme olet vieraillut.

Jos olet Facebook-käyttäjä ja olet kirjautuneena Facebook-tilillesi käydessäsi sivuillamme, Facebook yhdistää nämä tiedot Facebook-käyttäjätilisi tietoihin. Jos käytät lisäosatoimintoja (esim. napsautat "Like"-painiketta tai jätät kommentin), tiedot yhdistetään myös Facebook-käyttäjätiliisi.

Lisätietoja Facebookin tiedon keruusta ja tiedon käytöstä sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi yksityisyytesi suojaamiseen tässä yhteydessä on saatavana Facebookin yksityisyydensuojaa koskevista tiedoista: http://www.facebook.com/policy.php.

Jos haluat välttää sitä, että Facebook yhdistää vierailusi verkkosivuillamme Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-tililtäsi ennen kuin vierailet verkkosivuillamme.